tirsdag 21. mai 2013

Valpetest

Som jeg har skrevet om tidligere er mentaltester en viktig del i å kartlegge hundens mentalitet og egnethet til å arbeide som besøks- eller terapihund.
Mange skaffer seg valp i håp om å bruke hunden innen terapi, men sålenge hunden er ung er det ikke lett å si med sikkerhet om den vil egne seg til denne typen arbeid ettersom valper og unge hunder er i stadig utvikling. 
En viktig faktor for hundens mentalitet er arv, og det er derfor viktig å velge valp av mentalt gode foreldredyr for å få en valp med best mulig forutsetninger. Miljø spiller også en veldig viktig rolle i hvordan hundens mentalitet vil utvikle seg, og spesielt i hundens sosialiseringsperiode fra rundt 5-12/14 uker. Tidlig miljøtrening og sosialisering på mennesker i alle aldre og med forskjellig utseende er derfor viktig for å gi hunden en best mulig start på livet og i treningen mot å bli besøks- eller terapihund.


Stella 

Vi har nylig fått en ny terapihund-aspirant i "stallen" vår, i form av Rhodesian Ridgeback valpen Stella. Hun ble valgt ut blant de andre valpene i kullet på grunnlag av sosialitet mot mennesker og på reaksjon på enkle tester hos oppdretter. Ved 9 ukers alder gjennomgikk hun en valpetest som er en "lettere" utgave av en terapihundtest. Målet med testen er å kartlegge hundens sosialitet mot mennesker, og hundens reaksjoner under ulike momenter. Stella vil testes igjen når hun er rundt 6 måneder, 1 år og ved 2 års alder. Vi ønsker med dette å undersøke hvor mye av hundens mentalitet som kan vises i ung alder, og undersøke stabiliteten i atferd gjennom hundens utvikling. 

Testen ble filmet for å dokumentere hundens reaksjoner på de ulike momentene og til senere sammenligning. 

Film av momentet: lek med ukjent figurant i nytt miljø


Film av momentet; reaksjon på ukjente objekter, i dette tilfellet ett par krykker

Valpetest "Reaksjon på ukjente objekter"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar