fredag 23. november 2012

NKK Seminar 2012

I oktober dro jeg, Siri og Marianne på Norsk Kennel Klubbs atferds-seminar i Oslo. 
Temaene for seminaret var blant annet MH (Mentalbeskrivning hund), BPH (Beteende- og Personalbeskrivning Hund), forholdet hund- menneske, arvelighet av atferd, og kastrering. Foreleserne var Etolog Kenth SvartbergGry Løberg, Professor Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole, og Barbro Börjesson
Jeg gledet meg spesielt til å høre Kenth snakke om hund- menneskerelasjoner og om mentaltesting av hunder, da det er veldig relevant for mitt arbeid med terapihunder. 

Helgen startet med foredrag av Kenth om hundens personlighet og BPH- Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, som er en videreutvikling av MH. 
Andre temaer denne dagen var mentaltester i forhold til bruksområde og kastrering sett fra ett atferdsperspektiv. 

På søndag startet professor Frode Lingaas med å snakke om genetikk og atferd- nærmere bestemt arveligheten av atferd.

Fra Frode Lingaas foredrag om atferd og arvelighet

Arvelighet av atferdsegenskaper hos service- hunder

Kenth hadde igjen ett veldig interessant foredrag om forholdet hund- menneske sett fra ett forskningsperspektiv. Han tok blant annet opp myter og nyere forskning om ulvers sosiale struktur og om dette er overførbart til våre hunder, samt de helsemessige effektene av samvær med hund.

Kenth foreleser om hund- menneske relasjoner

Om oxytocin, hormonet som utløses når man er i fysisk kontakt med dyr
(og som forøvrig også utløses hos mødre som ammer)

Alt i alt ett bra initiativ av NKK, og jeg går gjerne på seminar eller kurs med flere av foreleserne igjen!

Selv etter lange dager med mye kjøring og forelesninger kunne vi ikke bruke hele helgen til kun teori, så vi benyttet kveldene til å trene hundene