onsdag 22. august 2012

Terapihunder og stress

I slutten av juli gikk The 46th Congress of the International Society for Applied Ethology av stabelen i Wien. Her presenterte blant annet Lisa Maria Glenk hennes doktorgradsavhandling hvor hun hadde studert ulike aspekter av stress hos arbeidende hunder, deriblant terapihunder.  Hundene i studien arbeidet i terapi med psykisk syke pasienter, og hundenes oppgave var å samhandle med pasientene i ulike settinger.  For å undersøke hundenes grad av stress ble det tatt spyttprøver i ulike settinger, hvor de målte nivået av stresshormonet kortisol.  Man har vært bekymret for at terapihundenes arbeid kan være stressende for hunden, men det viste seg at hundene ikke hadde noen alvorlig forhøyede nivåer av kortisol under noen av de ulike momentene som ble studert.  Dette er veldig gode nyheter, ettersom dette kan gi oss en indikasjon på at den til tider veldig krevende jobben til terapihunder ikke er stressende for hunden. 

Ett annet interessant resultat av studiet er at hunder som var i bånd under arbeidet hadde betydelig høyere nivåer av kortisol enn hunder som arbeidet løse.  Dette resultatet er mulig å tolke på flere måter, men det bekrefter hva vi ser i arbeid med usikre hunder, nemlig at hunder som er i en stresset situasjon ofte reagerer mer dersom de er i bånd. Vi ser dette ofte i møte mellom hund-hund, hvor hunder som er usikre på andre hunder ofte får en større reaksjon dersom den er i bånd og ikke kan trekke seg vekk fra situasjonen. Dette er veldig spennende forskning, og jeg ser frem til at det forhåpentligvis blir forsket enda mer på emnet!


 Les mer om dette studiet og om flere på etolog Per Jensens side

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar