tirsdag 5. november 2013

Viktig informasjon til deg som vil utdanne deg og din hund

Oversatt til norsk fra Vårdhunden Othellos blogg, skrevet av Øystein Johannessen Quiding

For noen år siden var det ikke mange som visste at det var mulig å arbeide med hunder i omsorgs-sektoren, langt mindre hvordan man skulle utdanne hunder og førere for dette arbeidet. Noen få våget å eksperimentere med egne hunder, reiste utenlands og hentet inspirasjon og metoder fra organisasjoner som IAHAIO og Delta Society (dagens Pet Partners) og tilpasset det de så til svenske forhold. Over mange år utvikles dagens besøks-, terapi- og vårdhundsutdanninger, og dere skal vite at utviklingen absolutt ikke har vært lineær. Utdanningene har blitt endret flere ganger etter at man innså at noen løsninger ikke var gode nok for å tilfredsstille våre høye krav til kvalitet og ikke minst til dyrevelferd. 

Nå har vi kommet til ett punkt hvor det er aksept for hunder i omsorgs-sektoren. Jeg sitter ofte i møter med pasientorganisasjoner om utvikling av nye tjenester for hunder innen den svenske omsorgs-sektoren, deriblant organisasjoner som Astma og Allergiforbundet. Det er en stor glede å høre at de mest kritiske røstene mot hunder i omsorgen er villige til å forandre oppfatning basert på  resultatene som våre fantastiske hunder og deres førere kan vise til. Vi er dog inne i en meget kritisk fase (for bransjen). Vi må vise oss tilliten verdig. Vi har klart få døren på gløtt der vi tidligere bare møtte lukkede dører. Dersom vi fortsetter å arbeide systematisk med de samme høye kravene til oss selv og til våre hunder kan dørene vært åpne for oss om noen få år!  

Det er i denne anledning at jeg vil advare alle som vil utdanne seg og sin hund til å arbeide som besøks- eller terapihund. Velg rett utdanning! Jeg har i de seneste ukene fått flere mail og spørsmål angående utdanninger til besøks-, terapi- eller vårdhund som baserer seg på distanseutdanning, utdanning over nettet eller helgekurs over kun en helg. Det handler om "kursarrangører" som forsøker å utnytte at titler som besøks- og terapihund ikke er beskyttede og at det er mange som har en drøm om å arbeide med sin hund innen dette fagfeltet.  Fra Norge rapporterer NODAT, en veldig seriøs kursarrangør, at noen svindlere tilbyr terapihundsutdanning over en helg og utgir seg for å være NODAT. Ren svindel med andre ord. http://www.nodat.no/nyheter/

Dette er mest sannsynlig den største trusselen mot utviklingen i Sverige, at useriøse kursarrangører sender ut hundeteam som ikke er kvalifiserte og undergraver det vi har bygget opp. Heldigvis finnes det hjelp! Dersom du vil utdanne din hund kan du kontakte Skandinaviske vård- og terapihundsforeningen, www.svth.se. De kan fortelle deg hvilke kursarrangører som er seriøse og hvilke som ikke er det. Dersom du ønsker å ansette ett hundeteam og vil vite hvilke spørsmål og krav du skal stille angående utdanning, kan du kontakte oss på info@vardhundenothello.se.

Til slutt, til deg som vil utdanne din hund og som vurderer å velge den billigste og korteste utdanningen du kan finne vil jeg si dette: Vern om din hund! Besøks- og terapihundsyrket er forvirrende, stressende og direkte livsfarlig for en hund dersom den ikke er av rett kaliber og vel forberedt for jobben. La ikke din drøm bli ett mareritt for din beste venn.

Les gjerne er om Öystein og vårdhunden Othello på deres hjemmeside eller blogg

Illustrasjonsbilde: Besøkshunden Mac 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar