tirsdag 3. desember 2013

Hundens språk- Avstandsøkende og dempende signaler

Noe av det viktigste en hundeeier kan tilegne seg av kunnskap når det gjelder hund er kunnskap om hunders språk. Som mange vet så "snakker" hunder mye gjennom kroppsspråk, og ved å være oppmerksom på dette kan vi "lese" hunden og lettere forstå hundens atferd. Som besøks- og terapihundfører er det veldig viktig å ha kompetanse om hunders språk for å kunne gjenkjenne tegn på at hunden ikke er komfortabel, at den er trøtt eller at de har ubehag. Dette er viktig både for å sikre hundens velferd på jobb, samt for sikkerheten til menneskene rundt hunden og dette emnet er derfor en sentral del av besøkshundutdanningen. Hunder "snakker" hele tiden, og de sender mange signaler i møte med både oss mennesker og andre hunder. Hunder bruker ofte det vi kaller for "dempende" eller kontaktsøkende signaler for å signalisere at de ønsker kontakt og at de ikke vil ha noen konflikt, mens de kan benytte det vi kaller for "avstandsøkende" signaler når hunden er usikker i situasjonen og vil ha andre hunder eller mennesker på avstand. Denne bildeserien er av to hannhunder som blir usikre (les: redde) i møte med andre ukjente hunder. 

Den sorte hunden kom veldig brått på den terrieren, og ut i fra dette bildet kan man lett anta at dette kan føre til en konflikt. Legg merke til alle de avstandsøkende signalene i form av flekking av tenner, "harde" og stirrende øyne, "høye" ører, høy og stiv hale og stivt kroppsspråk. Det var også en god del knurring i tillegg til kroppsspråket

Her kan vi se en endring i kroppsspråket til terrieren. Den sorte hunden er fremdeles ganske lik i kroppsspråket, men terrieren viser ikke lengre tenner, øynene er "mykere", halen er mer avslappet, ørene er ikke så høye, hodet er vendt litt vekk fra den sorte hunden og hunden er ikke like stiv i kroppen 

Her kan vi se at den sorte hunden også har sluttet å vise tenner, og kroppsvekten er ikke lengre fremover. Nå kan vi også se at blikket til terrieren er vendt litt vekk fra den sorte hunden, og at tungen stikker ut, noe som også er ett dempende signal.

Dersom dere har gode øyne kan dere se at den sorte hunden også stikker tungen ut

Nå har terrieren gått fra å stirre på den andre hunden i det første bildet, til å se litt vekk, og så til å snu hodet enda mer vekk og "myse" med øynene 

Her kan vi se at begge slikker seg om munnen igjen, samt at terrieren snur hodet enda mer vekk og begynner å bevege seg bort fra den sorte hunden

Som vi kan se av kroppsspråket til terrieren så har den enda "ett øre til" den andre hunden, men han er på vei ut av situasjonen

Til slutt går også den sorte hunden vekk og de går hver sin vei

OBS: Merk at disse hunden er begge løse (i langline), noe som kan ha veldig stor betydning på hvordan hundene takler møter med andre hunder. I bånd har ikke hundene den samme muligheten til å trekke seg unna dersom den havner i en ubehagelig situasjon og sannsynligheten er derfor mye større for at det blir mer "bråk". 

Det som dessverre mange hundeeiere gjør når slike situasjoner oppstår, er å gripe inn i forsøk på å skille hundene. Dette er også ofte en refleks fra vår side da vi selvsagt ikke ønsker at hunden skal havne i trøbbel. Det er nettopp i slike situasjoner hvor man griper inn at det er størst fare for bitt, ved at hunden som blir grepet fatt i er så anspent at den skvetter til og biter den andre hunden eller eieren i ren refleks. Som man kan se av disse bildene løste det hele seg veldig fort uten noen form for inngripen, og begge hundene viste flere dempende signaler for å komme seg ut at situasjonen. Selvsagt kan noen situasjoner være mer alvorlige hvor man er nødt til å gripe inn for å forhindre skader, men i de fleste tilfeller ordner hundene det best opp selv uten vår inngripen.  

Jeg vil anbefale alle hundeeiere å lære seg om hunders språk for å ha bedre kunnskap om hva man bør gjøre i slike situasjoner, og for å bli flinkere til å "lese" sin egen hund også i andre situasjoner.  Jeg kan anbefale å lese om de dempende signalene i boken "På talefot med hunden" av Turid Rugaas, og i hennes artikkel "Kunsten å overleve- de dempende signalene" på Canis.no. Dersom du har en hund som har problemer med andre hunder vil jeg anbefale deg å ta kontakt med en atferdskonsulent som har erfaring med problematferd og som arbeider med gradvis tilnærming og/eller motbetinging. Jeg vil også anbefale boken "100% Problemløsning" av Arne Aarrestad og Siri Linnerud som omhandler problematferd i forhold til blant annet andre hunder og mennesker. 
Denne bildeserien kan analyseres enda mer og hundene sender også flere signaler enn de jeg har beskrevet her, så kommenter gjerne dersom dere ser dem!

1 kommentar: