onsdag 3. desember 2014

Hva er en egnethetstest?

Vi arrangerer egnethetstester i forkant av våre kurs for å kartlegge hund og førers forutsetninger for å kunne gjennomføre utdanningen og diplomeres som ekvipasje. Egnethetstesten er dermed også en opptaksprøve. Hunden må ifølge Svensk standard for utdanning i helse og omsorg ha fylt ett år for å gå opp til egnethetstest. (-Vi har foreløpig ikke en tilsvarende offentlig standard her i Norge, og vi benytter oss derfor av den svenske standarden i våre utdanninger).
Formålet med testen er å se om hunden takler de påkjenningene som hundene kan utsettes for i praktisk arbeid som sosial tjenestehund. Det er en egnethetstest hvor vi ser om hunden har tendens til å bli redd, aggressiv eller helt enkelt kan ta skade av å arbeide som sosial tjenestehund. Hundens velferd og sikkerheten for de menneskene som hunden vil møte i arbeid er vår hovedprioritet. Etter gjennomført test vil man få en tilbakemelding på hva man bør trene mer på, eller om man eventuelt må komme tilbake å gjøre en ny test. Enkelte momenter tillater vi ikke at hunden ikke består.
Testmoment
Når vi utfører egnethetstester ser vi på deg og din hunds hverdagslydighet. Hunden skal kunne sitt og bli sittende, ligg og bli liggende, gå pent i bånd og takle møte med en annen fremmed hund. Vi ser på hundens sosialitet, både sammen med deg som hundefører og alene med testleder. Vi ser på hundens evne til samarbeid, treningsvillighet, miljøfølsomhet, lek og håndtering. Vi ser også på hvordan hunden tar imot godbiter, hvordan den håndterer en person som beveger seg anderledes og som kan oppfattes som truende, røff håndtering samt flere andre momenter.
For hunder som skal arbeide med barn under 13 år
Ekvipasjer som skal arbeide med barn under 13 år må gjøre en ekstra egnethetstest med barn. Dette gjør vi for å sikre oss om at hunden trives og ønsker å være i nærheten av barn. Det kan iblant virke som om noen hundeeiere tenker at sålenge deres hund fungerer bra med deres egne barn vil den også egne seg til å arbeide med andre barn. Dette er dessverre ikke alltid tilfellet, og en del hunder er ikke interessert i andre barn foruten familiens barn. Her er det også fra ett dyrevelferdsperspektiv og av sikkerhetsgrunner at vi egnethetstester hundene. Hunden skal både trives med å arbeide med barn og vi skal være sikker på at risikoen er så liten som overhodet mulig for at hunden skal kunne skade ett barn. 
Vår vision
Når man utdanner sin hund hos oss i Norske Terapihundskolen gjør man en fantastisk reise. Å få utdanne seg og sin hund til en sosial tjenestehundekvipasje er ett privilegium. Vi som utdanningsarrangør er nøye med at hund og fører skal gjøre en god jobb. I hovedsak er vår prioritet gjennom egnethetstesten å sjekke om hunden vil trives i arbeid som sosial tjenestehund. Vi har ett ansvar fra ett dyrevelferdsperspektiv at hunden ikke mistrives eller står i fare for å bli skadet og at du som hundefører får med deg så mye kunnskap som mulig i "ryggsekken" under utdanningen. Vi ser på om hunden bygger på seg stress under momentene eller om den helt enkelt ikke ønsker å interagere med fremmede mennesker. Vi har også ett ansvar for å være ærlige og fortelle deg som hundefører hvilke forutsetninger du og din hund har for å kunne fullføre utdanningen. Ut ifra disse momentene baserer vi vårt bedømningsgrunnlag. 
Følg kalenderen for mer informasjon om hvordan vi utdanner besøks- og terapihunder!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar