onsdag 5. oktober 2011

Rundering

Sist sportrening fikk jeg og Pippi prøvd oss på rundering for første gang.  Vi har frem til nå kun trent idspor, men ettersom det var flere som ville trene og prøve rundering hev jeg meg også på.  Vi fikk først være med å se når noen av de mer erfarne hundene runderte, før det var vår tur.  


Karin gjør seg klar til å sende ut Chaos

Belønning hos figurant

På vei til neste figurant

Ikke lett å belønne en leken schæfer i nedoverbakke..!

Sander på vei til neste figurant


Målet med rundering er å få en hund som kan søke opptil 50 m på begge sider av midtlinjen (der hvor fører står), og varsle funn til fører ved å halse eller å ta ett bringkobbel i munnen.  Med Pippi begynte vi innlæringen veldig enkelt med to synlige figuranter på kort avstand.  Jeg stilte meg opp midt mellom figurantene på midtlinjen, og i det Pippi viste interesse for en av figurantene fikk hun springe bort, hvor hun fikk belønning.  Når belønningen var ferdig spist sprang hun over linjen til figurant nr 2 for å få belønning hos ham.  Mens figurant nr 2 ga belønningen, beveget fig 1 seg fremover, litt lengre ut fra linjen og satte seg litt mer gjemt.  Da Pippi var ferdig med belønningen hos fig 2, søkte hun tilbake over linjen til fig 1.  Slik fortsatte vi ett par ganger, før vi avsluttet økten for å unngå at hun ble for sliten.  


 Jeg var overrasket over hvor fort hun forstod hva hun skulle gjøre, og syntes det var veldig kjekt få prøvd henne på andre søksøvelser.  Vi kommer nok til å fortsette å ha fokus på idspor, men ser ikke bort ifra at vi prøver dette flere ganger, da både jeg og Pippi synes dette var gøy!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar