mandag 22. desember 2014

Fadderhunden

Hele ideen om Fadderhunden startet i 2008 når Sara Karlberg arbeidet med førskolebarn sammen med sin pincher Alfonz. Tanken var at hunden skulle fungere som en fadder for barna, først i førskolen og så være en trygghet for barna i første klasse også videre oppover trinnene. 
Fadderhundskonseptet handler om å hjelpe barna å utvikle sine sosiale evner. Konseptet inneholder øvelser innen områder som barnas verdier, empati, respekt og ansvar, samt å samarbeid og det å hjelpe hverandre. Rett og slett snakke om å være en god kompis. 
Hele konseptet er utformet og knyttet til læreplanen, noe som  forenkler mye for skolene/barnehagene vi arbeider med. Det finnes ett pedagogisk materiale som lærerne får utdelt og som de kan arbeide med når fadderhunden ikke er der. 
Oppdragene kan se ganske ulike ut, ett oppdrag vi har utarbeidet som mange førskoler benytter seg av er det som kalles for faddermerket, Det fungerer litt som svømmeknappen, bortsett fra i stedet for å lære å svømme 25 meter lærer man hvordan man hilser på og samhandler med hunder. 
Vi arbeider også med kroppsagility hvor barna selv blir hinderne og tilsammen må jobbe for å finne ut hvordan hinderne skal se ut. Vi har mange samarbeidsøvelser hvor barna hjelpes til nå ett felles mål. En grunnregel i fadderhundkonseptet er at vi aldri har øvelser hvor barna må konkurrere mot hverandre. Hvis vi konkurrerer så konkurrerer man sammen som gruppe hvor gruppen selv prøver å forbedre eget resultat. 
I utdanningen som Fadderhund får man lære hvordan man arbeider med løsningsrettet pedagogikk. Vi fokuserer på det som fungerer, arbeider utifra barnas forutsetninger og derfra hjelper barna til å nå sine mål. 
I det pedagogiske materialet finnes det en sangbok som heter "en liten bok om ulike", hvor en av hovedpersonene er pincheren Alfonz. I boken finnes diskusjonsspørsmål og fargeleggingsark som bygger på karakterene i boken. 
I konseptet arbeider vi også med språk og hva man bør og hva man ikke bør si til hverandre. Ofte kan vi komme til en skoleklasse og få vite at elevene behandler hverandre dårlig og kaller hverandre grove skjellsord. Når vi benytter hunden som verktøy har vi spurt elevene om de kan si disse ordene til hunden. Svaret blir ett rungende nei... Det er ofte mye lettere å benytte seg av hunden som en brobygger og som ett konkret eksempel som gjør det lettere for elevene å forstå hvor dumt det høres ut. 
Vi har også arbeidet med barn med hørselnedsetning gjennom fadderhundskonseptet. Fadderhunden Alvin fikk i oppdrag å gjøre tegnspråk kulere. Som sagt så gjort, og Sara Karlberg trente ham opp i noen velvalgte tegn for å få barnegruppen til å arbeide sammen med å trene på tegnspråket. Les gjerne om hvordan det gikk her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar