fredag 19. desember 2014

Hva er en terapihund?

Det er dessverre en del forvirring når det gjelder ulike begreper innen området sosiale tjenestehunder. Terapihunden kalles for en sosial tjenestehund som sammen med sin fører arbeider for å øke brukerens motivasjon, velvære og helse. Terapihundsekvipasjen arbeider innen utdanning, helse og omsorg, og arbeider med fysisk, psykisk, sosial og kognitiv trening. Terapihundsekvipasjen arbeider enten selvstendig eller sammen med fagfolk som leger, sykepleiere, fysio- eller ergoterapeuter, lærere spesialpedagoger og lignende. Felles for denne typen arbeid er at oppdragene er målrettede, dokumenteres og evalueres. 
En del terapihundekvipasjer velger å videreutdanne seg til å arbeide med dyreassistert pedagogikk med barn under 13 år. Ettersom arbeid med barn er svært krevende for hundene utfører ekvipasjen en egen egnethetstest med barn under 13 år. Testen etterfølges av ett kurs i dyreassistert pedagogikk hvor man også kan bli sertifisert Lesehund (R.E.A.D) og Fadderhund. 
En terapihundsekvipasje kan gjerne få i oppdrag å øke pasientens:
- Verbale og sosiale interaksjon i gruppe
- Konsentrasjonsevne
- Minske kognitive forstyrrelser
- Utvikle reaksjonsevne
- Øke selvtillit og selvfølelse
- Minske angst og uro
- Lindre depresjon
- Forbedre langtids- og kortidshukommelse
- Forbedre eller øke ordforråd
- Forbedre forståelsen av konsepter som størrelse, form og farge
- Skape indre og ytre motivasjon
- Øke viljen til å være involvert i gruppeaktiviteter
- Øke viljen til å interagere med personal
- Forbedre styrke, bevegelse og balanse
- Forbedre finmotorikk
- Øke kondisjon
- Minske overvekt
- Forbedre rullestolshåndtering
Her er en video om hvordan man kan trene på ADL ferdigheter, og i videoen under kan dere se ekvipasjen Öystein og Othello som arbeider med terning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar