lørdag 20. desember 2014

Hund som pedagogisk ressurs

Mange har kanskje hørt om lesehund, skolehund eller fadderhund, men hva vil det si å benytte hunder som pedagogisk ressurs? 
Bruk av trente terapihunder i for dette formålet kalles dyreassistert pedagogikk, hvor hunden kan benyttes som ett pedagogisk verktøy i ordinær undervisning, tilrettelagt undervisning, som supplement til vanlig undervisning eller som alternativ undervisning.
Hunden benyttes som en integrert del av undervisningen og den fungerer som støtte, motivasjon og som en pedagogisk ressurs. Mange barn søker ofte til hundene for støtte i utfordrende situasjoner, enten det er under vanskelige oppgaver eller som emosjonell støtte. Dette kan trygge eleven i situasjonen og gi eleven en trygg "base" som den kan henvende seg til ved behov. Forskning innen fagfeltet støtter det vi ofte ser i praksis; at hundene fungerer som en bro i relasjonsdannelsen og at hunden kan fylle noen av de samme behovene som en menneskelig tilknytningfigur.

Hva gjør vi- rent praktisk?
Mye av vårt arbeid går på å stimulere barnas motivasjon. Det kan være å motivere barna til å gå på skolen, til å delta i timene, eller til å gjøre matematikkoppgaver sammen med hunden. Vi kan gjøre matematikk til en lek, for eksempel ved å kaste erteposer på poengbrett og regne sammen tallene, eller spille yatzi hvor hunden er med på å "trille" terningen ved å plukke den opp med munnen. Vi kan også spille "scrabble" eller ha andre bokstav- og ordleker ved at hunden henter erteposer med bokstaver på og hvor barna setter sammen bokstavene til ord og setninger. 


Se gjerne våre videoer med eksempler på hvordan vi kan benytte hundene i matematikkundervisning gjennom våre «lek med tall» øvelser, samt våre videoer om fysisk aktivitet og finmotorikk.

Det er ikke alle skoler som tillater hund inne på skolen, men det trenger ikke å være ett hinder. Man kan da ta med enkeltelever eller elevgrupper ut av skolen og skoleområdet på tur i skog og mark, og få dem med i morsomme aktiviteter med hundene. Turene og aktivitetene kan både fungere som motivasjon for arbeid med fag, som ett avbrekk fra skolehverdagen og som aktivt miljøarbeid med mål om å bidra til en positiv sosial kompetanseutvikling.

Mange elever som har behov for tilrettelagt undervisning havner ofte utenfor klassemiljøet og føler seg ofte utelatt fra det sosiale fellesskapet med jevnaldrende. For å styrke elevens sosiale samspill med resten av klassen kan man benytte hunden til morsomme aktiviteter som eleven kan gjøre sammen med sine klassekamerater. Man kan også benytte hundetrening til å utvikle barnas sosiale kompetanse og lære dem om samarbeid. Vi trener hundene utelukkende ved å forsterke (belønne) ønsket atferd, og en morsom øvelse er å la elevene samarbeide om å forsterke positiv atferd hos hverandre. Dette hjelper elevene til å trekke paralleller til hvordan vi forholder oss til hundene og hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Hundene fungerer som motivasjonsfaktor for sosial trening, som kilde til samarbeid, og som kilde til morsomme og pedagogiske aktiviteter. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar