torsdag 18. desember 2014

Hva kreves av deg som hundefører?

I går skrev vi om besøkshunden og dens arbeidsoppgaver, men hva kreves egentlig av deg som hundefører? 
I tidligere innlegg har vi skrevet om egnethetstestene og hva de innebærer. På disse testene ser vi som nevnt på hunden og dens atferd, men vi ser også på din relasjon med hunden din. En viktig del av arbeidet som hundefører er at du har en interesse av å trene hunden din. Vi pleier å si at man i selve det praktiske arbeidet arbeider 90% med brukeren og 10% med hunden, men hunden arbeider 100% med både deg og brukeren. Gjennom utdanningen vil du få opplæring i praktisk trening av hund og hvilke øvelser som hunden må kunne i arbeidet. Dessverre er det slik at en hund som er godkjent besøks- eller terapihund aldri blir ferdig trent. I praktisk arbeid skjer det ofte at hunden "avlæres" enkelte ferdigheter ettersom brukeren gjerne belønner hunden for feil atferd. Som hundefører er det viktig at du som fører kan rette på dette og lære hunden øvelsen på ny utenfor arbeidsplassen. Ett typisk eksempel på dette er at hunden er trent til å ikke ta godbiter før den får "versågod", men begynner å ta godbiten før ettersom brukeren har gitt hunden godbiten uten å si versågod først. På samme måte som en frisør må vedlikeholde og reparere sine sakser og utstyr må vi som hundeførere opprettholde gamle eller trene inn nye momenter. 
Vi har ingen krav om at man må være utdannet hundetrener eller hundeinstruktør for deltakelse på våre kurs, men man må være interessert i å lære seg å bli en god hundetrener. Vi arbeider utelukkende med positive metoder, noe som innebærer at vi ikke tolererer noen hardhendt håndtering eller straff av hunden. Vi aksepterer heller ikke struphalsbånd på våre kurs eller på hunder som er i praksis. Vi trener hovedsaklig ved å forsterke atferden vi ønsker og belønner med godbiter og leker. 
Som hundefører er det også viktig å tenke over om man har tid og kapasitet til denne typen utdanning. Både besøkshundkurset og ikke minst terapihundkurset krever at du trener hunden din utenom kurshelgene, samt er ute i praksis på en virksomhet. Terapihundutdanningen er vår "yrkesutdanning" for dem som ønsker å arbeide med dyreassisterte intervensjoner profesjonelt. Dette kurset er derfor mer omfattende både når det gjelder kurslitteratur, selvstudier og i å sette seg inn i gjeldende lover og retningslinjer for arbeid med hund innen skole, helse og omsorg. Det skal også føres loggbok for trening av hunden og for praksis på arbeidsplassen. 
Hundeføreren må kunne reflektere over eget arbeid og være interessert i å utvikle seg selv og sin hund. Det er ensomt å være hundefører selv om vi vil være til støtte under utdanningen. Vi oppfordrer derfor våre deltakere på det sterkeste om å danne ett godt nettverk og vi arbeider selv for å lage ett godt nettverk blant våre deltakere slik at man kan benytte seg av hverandres erfaring og kompetanse. 
Vår hensikt med dette innlegget er ikke å "skremme noen vekk" fra våre utdanninger, men vi vil tydeliggjøre hva kursene og det praktiske arbeidet innebærer slik at du som deltaker får avkastning for din investering. Vi anser at vi har ett ansvar som utdanningsarrangør å informere om våre kurs slik at alle vet hva kursene innebærer når de melder seg på. Vi ønsker engasjerte deltakere som vet hva de har meldt seg på, og vi vil gjøre vårt ytterste for at alle våre deltakere skal bestå utdanningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar