søndag 21. desember 2014

Lesehund

I går skrev vi om hvordan man kan benytte hunden som pedagogisk ressurs. En del av dette er å arbeide med hunden som lesehund. Å arbeide med hunden som lesehund innebærer at ekvipasjen arbeider i ett pedagogisk miljø, slik som i skole, bibliotek eller i hjemmet med lekselesning. 
Forskning viser at barn har lettere for å utvikle sin leseforståelse når de får lese for en hund. Hunden dømmer ikke barnet for hvordan det leser og det å få stryke pelsen samtidig som man leser har en beroligende effekt. Pulsen synker og selvfølelsen vokser gjennom at man ved å stryke pelsen frigjør ett hormon i kroppen som heter oxytocin. Studier viser også at det finnes sekundære effekter av å benytte lesehunder. Når barna jevnlig får treffe hunden gjennom disse lesestundene har man gjennom bøkene kommet inn på forskjellige samtaleemner, slik som for eksempel hygiene. Det viste seg at barn som tidligere har hatt vanskeligheter med rutiner har gjennom samtale om at hunden også må dusje, børstes og pusse tenner kunnet relatere dette til seg selv og bli flinkere med egne rutiner. Forskning viser også at barn som har fått lese for en hund vil i større grad lese foran klassen og fullførte oftere sine skoleoppgaver. 
(Kilde: Therapyanimals.org)

som vi tidligere har skrevet benyttes hunden som ett pedagogisk verktøy og det er veldig viktig at man som hundefører har en genuin interesse for å arbeide med barn eller mennesker i ett pedagogisk miljø. Når vi arbeider med hunden på denne måten er det hovedsaklig vi som hundeførere som arbeider med deltakeren/eleven og hunden er vårt verktøy. Det er viktig å vite at i arbeidet er det mennesket som står i fokus, selv om man som hundefører må holde fullt fokus på både deltakeren og hunden. 

Hva gjør en lesehund?
En lesehund må kunne koble av og være passiv på kommando. Lesehundens arbeid er i stor grad ett passivt arbeid. Vi trener hundene til å følge med på signal på hva den skal gjøre. Hunden trenes også til å følge en finger som peker i boken samt å kunne ligge behagelig i barnets fang. Ofte blir hundens hode en bokstøtte. Iblant må man "ommøblere" hunden, det vil si legge hunden slik at det skal være både praktisk og bekvemt og dette må hunden kunne takle. 
Det er veldig viktig at hundeføreren har en interesse for litteratur og i dette tilfellet barnelitteratur. Ønske om å lære om barns leseforståelse er viktig, og å kunne finne passende litteratur for barna, gjerne sammen med bibliotekar. Det er en stor fordel om man som hundefører er pedagogisk utdannet. De fleste lesehundaktivitetene skjer i samarbeid med lærere, bibliotekarer eller foreldre. 
Vi i de nordiske terapihundskolene utdanner våre hunder med utgangspunkt i R.E.A.D (Reading Education Assistanse Dogs) programmet hvor vi er den eneste organisasjonen som er registrert på deres hjemmeside. Vi har høyet kvaliteten på våre utdanninger og stiller litt høyere krav enn de gjør i USA. 
Nedenfor kan du se noen filmer fra noen av lesehundsekvipasjene som har utdannet seg hos oss: 
Lucy og Helle (Norge)
Lesehund
Funny og Birgitta (Sverige)Läshundar i Småland


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar