søndag 8. desember 2013

Å være utdannet

Dette blogginnlegget er skrevet av vår kollega Sara Karlberg i Svenska Terapihundskolan, og innlegget er oversatt fra deres blogg 


I blant får jeg spørsmål om hvorfor man må utdanne seg og sin hund, og fremfor alt; hvordan kan vite at en ekvipasje er utdannet?

Den svenske bransjen for dyreassisterte intervensjoner er i startfasen, og er enn bransje som er på fremmarsj. Vi har nettopp fått publisert en standard for utdanningskrav til vårdhunder, hvor jeg Sara Karlberg har sittet med i komiteen for TK551 hos SIS (Swedish Standards Institut) som representant for Sandinaviska Vård- och Terapihundsforeningen. Standarden er nå publisert og heter: SS 8760000:2013

Denne standarden kan man kjøpe hos SIS. Det er en standard som er formet som krav til utdanning av vårdshundsekvipasjer innen eldreomsorg, demensomsorgen, og rehabilitering for voksne med ervervet hjerneskade. Det innebærer nettopp dette. Det er med andre ord ikke en utdanning som retter seg til andre arbeidsområder. Dette er både bra og ikke så bra. Det er bra etter min mening da jeg anser at vårdhunden ikke skal arbeide med barn under 13 år dersom man ikke har utført en egnethetstest og tilpasset utdanningen med ett tillegg der man også gjennomgår arbeid med barn med forskjellige behov. Det er ikke så bra i den forstand at jeg skulle ønske at vi i dag hadde tydeligere retningslinjer og krav for hvordan terapihundsutdanningene skal se ut. 

Alvin
De som går utdanning hos oss kan være førskolelærere, psykologer, samtaleterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter også videre. Avhengig av hvilken bakgrunn man har har man også ulike behov for utdanning av seg selv og egen hund. Her er det viktig at man har kunnskap om det området som hunden og føreren skal arbeide innom slik at de også får den kunnskapen de behøver med seg i ryggsekken. Det er bra at standarden finnes, og vi kommer til å benytte oss av denne når vi utdanner vårdhunder, samt benytte standarden som en bakgrunnsmal for våre besøks- og terapihundsutdanninger. Det vil  derimot være umulig å følge den til punkt og prikke da den kun er skrevet for tre spesifikke målgrupper, mens terapihunder arbeider med flere målgrupper. Vi arbeider for og vi vil virkelig at det skal finnes retningslinjer for utdanning av alle sosiale tjenestehunder, og vi håper at vi i nærmeste fremtid kommer i gang med standardiseringen av de andre yrkesretningene innen sosiale tjenestehunder. 

id-handlingar
Når man utdannes gjennom oss får man ett idkort og ett tjenestedekken til sin hund. Dette er for at man når som helst skal kunne be om å få se identifikasjon, kunne verifisere at ekvipasjen er utdannet og hvor de har tatt utdanningen. Ekvipasjen skal gjøre en kvalitetstest hvor man viser at hunden fremdeles er arbeidsdyktig og like egnet for arbeidet som da den ble sertifisert. Dette skal gjøres hvert 2. år. På idkortet står det også utløpsdato som også gjelder som påminnelse for kvalitetstesten. 

Hvorfor gjør vi så dette?

Vi ser ganske ofte hunder som arbeider på arbeidsplasser/boliger/institusjoner som ikke trives. Vi vet at de hundene som utdanner seg hos oss holder en god kvalitet og har hundeførere som bryr seg om sine arbeidskolleger. For oss er sikkerheten veldig viktig, like viktig som dyrevelferden. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar